Kontakt: Ejendomskontoret

Afdelingsbestyrelsen i Taastrupgaard

I Taastrupgaard består en Afdelingsbestyrelsen af 9 medlemmer og 3 suppleanter. De 9 medlemmer har mødepligt til bestyrelsesmøderne. Suppleanterne modtager referaterne fra bestyrelsesmøderne, da de ikke skal deltage på bestyrelsesmøderne. 

Af Afdelingsbestyrelses opgaver kan nævnes:

  • At medvirke til at lægge budgettet for ens boligafdeling
  • At følge forbruget af budgettet
  • At afholde Afdelingsmøder (beboermøder) sammen med KAB
  • Årligt at lave aftaler om de opgaver administrationen skal varetage
  • Være innovative på vegne af afdelingen
  • At følge byggesagerne tæt
  • Deltage i byggemøderne

I kan lære mere om beboerdemokratiet og Afdelingsbestyrelsens opgaver i

KAB-filmen