Den boligsociale helhedsplan i Taastrupgaard

Den boligsociale helhedsplan er en 4-årig plan, som beskriver en række projekter og en social udviklingsplan for boligområdet.

Det boligsociale team arbejder for at skabe trivsel og tryghed i Taastrupgaard og understøtte visionen om en boligafdeling med plads til alle – og plads til forskellighed.

Ved at arrangere sociale og kulturelle aktiviteter for børn og voksne – for og med beboerne – gør vi sammen Taastrupgaard til et endnu bedre sted at bo. Vi står for tiltag som Lån & Leg, lommepengejobs og meget mere.

Den sociale helhedsplan og det boligsociale team er til for beboerne og er derfor også fysisk placeret i en af områdets boligblokke.

På vores Facebookside informerer vi om begivenheder og arrangementer i Taastrupgaard, og vil deler billeder, gode historier, tilbud og nyheder fra dit lokalområde.

Har du spørgsmål til vores arbejde eller ideer og forslag til aktiviteter, er du altid velkommen til at kigge forbi kontoret eller kontakte os.

Header
Planteaktivitet
Header

Den boligsociale helhedsplan

Den aktuelle boligsociale helhedsplan er finansieret af Landsbyggefonden, boligselskabet AKB Taastrup og Høje-Taastrup Kommune. Vores fælles fokusområder for perioden 2021-2024 er:

Beskæftigelse

Helhedsplanen skal øge antal beboere, der er selvforsørgende, og tilbyde fritidsjob for unge i området. Jobskabelsen skal bl.a. øges via de fysiske udviklingsplaner i Taastrupgaard. Desuden skal helhedsplanen undersøge muligheder for at igangsætte socialøkonomiske aktiviteter i området – aktiviteter som kan bidrage positivt og skabe socialt liv lokalt.

Medborgerskab og sammenhængskraft

Helhedsplanen skal støtte op om familiernes hverdagsliv og forældrenes aktive deltagelse bl.a. gennem understøttelse af sprogkompetencer. Kulturprojektet ”Kysset” er støttet af Kulturstyrelsen og skal aktivere og inddrage beboernes ressourcer i udviklingen af det fysiske miljø. Der arbejdes inden for fokusområdet også med at udvikle dialogskabende aktiviteter til håndtering og forebyggelse af negativ social kontrol.

Kriminalitetsforebyggelse

Lommepengejobs giver områdets unge første jobtræning og kompetenceudvikling samt deltagelse i positive fællesskaber. De unge skal arbejde inden for temaerne ’grønt og bæredygtighed’, ’kultur og events’, ’kommunikation og medier’ eller ’mennesker og pædagogik’. Inden for fokusområdet skal udvikles tilbud om en åben ungerådgivning. Det populære tilbud til børn, Lån & Leg, fortsætter og holder til på Taastrupgaardsvej 139.

Uddannelse og livschancer

Vi skal styrke børn og unges motivation for uddannelse og støtte op om deres faglige og sociale udvikling. Det sker bl.a. gennem samarbejde med skolerne om at tilbyde alternative læringsforløb samt forberedelsesforløb til fritidsjob. Vi skal desuden arbejde målrettet med uddannelsesvalg gennem Decision Game.

Bedste hilsner

Det boligsociale team

Taastrupgaardsvej 139
2630 Taastrup

Find vej til det boligsociale team

Kort Find vej til Det boligsociale team