Kontakt: Ejendomskontoret

Udviklingsplanen i Taastrupgaard

Parallelsamfundsloven giver mulighed for at reducere andelen af almene familieboliger til 40% gennem nogle fastlagte byudviklingsgreb. I Taastrupgaard nedbringes antallet af familieboliger ved at:

  • Nedrive i alt 295 boliger, hvoraf 188 er nedrevet i forbindelse med opførelsen af Børne- og kulturhuset
  • Nedlægge 35 boliger gennem sammenlægning af familieboliger
  • Ommærke 20 familieboliger til ungdomsboliger
  • Bygge 40 nye ældreboliger
  • Opføre Børne- og kulturhuset
  • Bygge 250 private boliger ved Selsmosen
  • Opføre et nyt kvarterhus
  • Skabe erhverv i egnede lokaler i Taastrupgaard
TSG pilotblok 04
Fokus på det, der giver værdi for beboerne

I Taastrupgaard er det vigtigt, at udviklingsplanen i sidste ende også giver værdi for beboerne. Derfor er er flere af grebene i udviklingsplanen centreret om de tiltag, som efterlader afdelingen med flest mulig gode boliger og skaber det bedste boligområde for beboerne, selvom der skal nedrives boliger, for at nå i mål med reduktionen af almene familieboliger. 

Præmissen for nedrivninger i området har været at dele Taastrupgaard op i mindre kvarterer, der kan styrke naboskabet, bringe boligblokkene og omgivelserne tættere på hinanden. Boligsammenlægningerne sker med fokus på at beholde de bedste og mest eftertragtede boliger, tilføre flere kvaliteter til eksisterende boliger og sammenlægge de boliger, der i dag ikke har de bedste lysforhold og som gennem renovering stadig ikke vil møde beboernes ønsker til en god og tidssvarende bolig.

De nybyggede ældreboliger, og ommærkningen af familieboliger til ungdomsboliger, giver beboerne mulighed for at have en boligkarriere i Taastrupgaard fra Livets første bolig til den sidste.

Omdannelse af udeområder, stier og vejforløb har taget afsæt i, at skaffe flere parkeringspladser pr bolig uden at gå på kompromis med boligområdets tryghed for legende børn og gående. Samtidig har det været formålet at understøtte og forstærke de mange grønne kvaliteter i Taastrupgaard gennem opgradering af stiforløb og udeområder, der i langt højere grad giver plads til det sociale liv, børnenes leg og det gode naboskab.

I tilknytning til ovenstående er udviklingsplanen blevet en del af Fremtidens Taastrupgaard, der er en helhedsplan, hvor boligerne moderniseres gennemgribende med nye vinduer, døre, køkkener, badeværelser, ny isolering og et nyt varmesystem. Facaderne får helt nye udtryk, der bryder med områdets monotoni og understøtter tilhørsforholdet i tre forskellige boligkvarterer, der får hvert deres udtryk. Samtidig kommer der nye altaner med bedre plads til møbler og ophold, og der etableres flere private haver til boliger i stueplan. 

20230926 035 A1610