Kontakt: Ejendomskontoret

Hurtige varmeråd
Gode råd om varme
Køb et termometer og find lejlighedens temperatur
Hurtige varmeråd
Gode råd om varme
Benyt alle radiatorer i lejligheden. Ingen varme så skru radiatorerne op på 5 og lad dem stå i nogle timer. Er der stadigvæk ingen varme, så kontakt Ejendomskontoret
Hurtige varmeråd
Gode råd om varmen
Luft ud 3 gange dagligt af 5 minutters varighed - husk at lukke for varmen imens der udluftes
Hurtige varmeråd
Gode råd om varme
Tør aldrig tøj indenfor i lejligheden