Kontakt: Ejendomskontoret

B-ordning

Under B-ordningen overtager lejer en bolig, der normalt ikke er nyistandsat, og der er ofte ind- og fraflytning samme sag.

I boperioden skal boligorganisationen sørge for den nødvendige vedligeholdelse af boligen med maling af lofter, tapetsering eller maling af vægge, træværk og radiatorer samt gulvbehandling, så boligen ikke forringes ud over almindeligt slid og ælde.

Lejeren indbetaler hver måned via huslejen et fastlagt beløb til boligens vedligeholdelseskonto. Lejeren kan i boperioden forlange, at der udføres nødvendig vedligeholdelse i boligen, når udgifterne kan dækkes af vedligeholdelseskontoen.

I praksis tilrettelægger lejeren ofte selv vedligeholdelsen, og boligorganisationen udbetaler et beløb fra vedligeholdelseskontoen til dækning af materiale- og håndværkerudgifter. Arbejdet skal være håndværksmæssigt korrekt udført, og der kan ikke udbetales penge til lejeren.

Ved fraflytningen skal boligen ikke istandsættes - bortset fra eventuelt arbejde i forbindelse med misligholdelse. Hvis I ikke vedligeholder jeres bolig i boperioden og i henhold til Taastrupgaards vedligeholdelsesreglement, risikere I, at det vurderes som misligholdelse. Det betyder, at I selv skal betale for udbedringerne, den dag I fraflytter jeres bolig.

Hvis afdelingen ønsker istandsætte dele af boligen, betaler afdelingen disse udgifter.

I kan altid henvende sig til Ejendomskontoret og få et overblik over forbrug på vedligeholdelseskontoen og høre om muligheden for vedligeholdelses.

Hvis der opstår skader - i eller omkring jeres bolig, skal du straks meddele det til Ejendomskontoret. I kan nemlig komme til at betale for skader, der er sket som følge af manglende anmeldelse.  

Brug af vedligeholdelseskonto pr. 1. september 2020

Vi skal hermed gøre opmærksom på, at det kun er tilladt at bruge vedligeholdelseskontoen til følgende:

  • Maling af vægge, lofter og træværk
  • Hvidtning af vægge, lofter og træværk
  • Tapetsering (hvis du sætter skumtapet op skal det fjernes ved fraflytning)
  • Gulvafslibning
  • Lakering af gulve
  • Samt i rimeligt omfang udgifter til nødvendigt malerværktøj

Alt andet end ovenstående er det ikke tilladt at bruge vedligeholdelseskontoen til.

Det står jer frit for hvor I vil købe maling, eller hvilken håndværker I vil benytte, I skal blot henvende I til Ejendomskontoret før I går i gang. Vi kan evt. også være behjælpelig med henvisning af håndværkere, hvis I ønsker det.

Når arbejdet i boligen er færdigt, skal I meddele det, samt aflevere jeres kvitteringerne for malervarerne/håndværkeren til Ejendomskontoret, og vi skal derefter op i jeres lejemål og godkende arbejdet før vi kan udbetale jeres udlæg.

Hvis arbejdet bliver godkendt vil I efterfølgende få pengene sat ind på jeres bankkonto i løbet af en lille uges tid.

A-ordningen gælder for de nyrenoverede lejligheder under Fremtidens Taastrupgaard

Under A-ordningen flytter lejeren ind i en bolig, hvor lofter og vægge er nymalet. Lejeren skal i boperioden selv vedligeholde boligen med maling af lofter, tapetsering eller maling af vægge, træværk og radiatorer samt gulvbehandling.

Ved fraflytningen deler lejer/afdeling udgiften til, at boligorganisationen udfører en normalistandsættelse af boligen.

Fordelingen afhænger af lejers boperiode. Afdelingen overtager gradvist udgifterne til normalistandsættelsen over en periode på maksimalt 10 år. Ofte overtager afdelingen udgifterne over 8 år og 4 måneder. Det svarer til 1 procent pr. måned i 100 måneder. Når boligafdelingen helt har overtaget udgiften til normalistandsættelsen, kan lejeren altså flytte "gratis" - bortset fra eventuelle udgifter til misligholdelse, som altid betales fuldt ud af lejeren.

Normalistandsættelse omfatter nødvendig

  • Maling af lofter
  • Maling/tapetsering af vægge 
  • Håndværkerrengøring

Der sker ikke nogen normalistandsættelse, der hvor boligen fremtræder nyistandsat. Boligafdelingen betaler for eventuel afrensning af gammelt tapet. Hvis boligafdelingen i øvrigt ønsker at istandsætte dele af boligen, betaler afdelingen disse udgifter.

Hvis der opstår skader - i eller omkring jeres bolig, skal du straks meddele det til Ejendomskontoret. I kan nemlig komme til at betale for skader, der er sket som følge af manglende anmeldelse.