Kontakt: Ejendomskontoret

Kunst- og Kulturstrategi

Kunst- og kulturstrategien består af én fælles vision, tre udviklingsprincipper og et inspirationskatalog.

Den viser muligheder for samarbejder om kunst og kultur på tværs af developere, professionelle, frivillige kulturaktører, kunstnere, det private erhvervsliv og borgere i udviklingen af Kulturkvarteret.

Strategien er udviklet af AKB Taastrup og Høje-Taastrup Kommune med rådgivning fra kunstrådgivere Stenka Hellfach, Tyra Dokkedahl, Empathic Environments samt med støtte fra Kulturelt Samråd i Høje-Taastrup Kommune og Statens Kunstfond.

Du kan læse meget mere og Kulturkvarteret og om Høje Taastrups Kunst - og Kulturstrategi her.

Forside kunst og kultur